Autor: scoobany.pl

Program pity

Program pity przeznaczony jest dla każdego, bez znaczenia czy dana osoba miała już doświadczenie z rozliczaniem podatku dochodowego czy też nie. Znacznie umożliwia on samodzielne rozliczenie, bez konieczności poszukiwania pomocy w specjalistycznym biurze rachunkowym. Pierwszym krokiem powinno być znalezienie odpowiedniego dla nas programu – najlepsze będą te opisujące całą procedurę krok po kroku, dzięki czemu niczego nie pominiemy i nie pogubimy się w gąszczu zawiłych obliczeń. Ważne jest by co roku sprawdzać jakie ulgi aktualnie nam przysługują bowiem przepisy bardzo często ulegają zmianom. Przed rozpoczęciem uzupełniania wszystkich danych w programie dobrze jest zebrać wszystkie potrzebne dokumenty – to znacznie...

Czytaj więcej

Procesy sądowe

Procesy sądowe określają cały szereg postępowań, które odbywają się przed sądami, które z reguły powinny być niezawisłe i niezależne od jakichkolwiek innych organów. Procesy takie odbywają się w zupełnie inny sposób przed sądami niż ma to miejsce w przypadku spraw, które rozstrzygają zawisłe organy tu za przykład posłużyć mogą sprawy administracyjne które rozstrzygają organy administracji publicznej. Prawo polskie mianem organów administracji publicznej określa ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w imieniu władz inne organy i podmioty powoływane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź też w oparciu o porozumienie na podstawie którego otrzymują uprawnienia do rozstrzygania spraw na drodze...

Czytaj więcej

Patenty europejskie

Jeżeli otrzymamy patent europejski ciąży na nas obowiązek złożenia tłumaczenia patentu europejskiego na rodzimy język polski. Tłumaczenie należy składać do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki takiemu zabiegowi patenty europejskie są zdecydowanie lepiej chronione przed jakimkolwiek kopiowaniem w naszym kraju. Warto jednak wiedzieć że na złożenie tego typu dokumentów właściciel patentu ma nie więcej niż 3 miesiące od dnia jego oficjalnego otrzymania. Obowiązkowo tłumaczenie powinno zawierać wszystkie rysunki, zastrzeżenia patentowe oraz dokładny opis wynalazku. Dodatkowo osoba uprawniona do danego patentu zobowiązana jest do wniesienia opłaty za publikację tłumaczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania listownego wezwania do zapłaty. Wysokość...

Czytaj więcej

Obsługa prawna spółek – Poznań

Obsługa prawna firm obejmuje długotrwałą lub jednorazową pomoc prawną ze strony kancelarii. Obsługa prawna spółek to także pomoc w wyborze optymalnych sposobów prowadzenia wybranej formy działalności gospodarczej. Niech za przykład współpracy przedsiębiorstw z kancelariami posłuży przykład jednej z nich z miasta Poznań. Prawnicy wspierają przedsiębiorców w opracowywaniu całkowitej dokumentacji spółki, w razie potrzeby podejmują się również jej reprezentacji przed organami zajmującymi się rejestracją – między innymi chodzi tu o załatwienie spraw formalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspomagają opracowywanie niezbędnych dla prowadzenia korporacji dokumentacji ( np. statutów, umów, spółek, aktów założycielskich, wszelkiego rodzaju regulaminów, umów regulujących zasady współpracy wszystkich wspólników...

Czytaj więcej

Sprzedaż długu – Twój dług może zostać sprzedany

W dzisiejszych czasach żyjemy szybko. W pracy spędzamy często więcej czasu niż w domu. Ułatwiamy sobie życie, bo na nic nie ma czasu. Mało śpimy, bierzemy szybki prysznic, tak samo szybko robimy zakupy. Coraz więcej konsumujemy. Rosnący konsumpcjonizm nie przynosi nam niestety niskich cen. Rozrasta się także liczba firm oferujących pożyczki. Ponieważ w dzisiejszym świecie wszystko ma być łatwe – i takie ma być pożyczanie pieniędzy. Często jednak biorąc pożyczkę z różnych firm, źle oceniamy własne możliwości. Los czasami nas zawodzi i tracimy pracę. Nie stać nas na comiesięczne spłacanie raty, a dług zamiast maleć – rośnie. Jeszcze gorzej...

Czytaj więcej

Najnowsze komentarze

portal prawniczy

portal konsumencki

Najciekawsze prawne artykuły