Prawo gospodarcze jest gałęzią prawa, która zajmuje się regulacją stosunków zarówno miedzy przedsiębiorcami, osobami prawnymi ale także między osobami prywatnymi. Prawo gospodarcze głosi między innymi o zasadach: uczciwej konkurencji, wolności gospodarczej, ochrony własności, a także o innym poczynaniu zgodnym z jego treścią. Możemy znaleźć je między innymi w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny, Ustawie z dnia 15 września 2000r Kodeks spółek handlowych oraz w innych aktach prawnych.
Prawo gospodarcze dzieli się jednak dodatkowo na: publiczne prawo gospodarcze, prywatne prawo gospodarcze oraz prawo handlowe. Czasami jednak sama znajomość tych przepisów może nie wystarczyć, a sprawa być tak skomplikowana, że konieczna będzie pomoc adwokata specjalizującego się właśnie w prawie gospodarczym.
Taka pomoc adwokacka może okazać się nam przydatna nawet w przypadku planowania założenia własnej działalności gospodarczej. Adwokat dokładnie wyjaśni, gdzie zarejestrować działalność, w jaki sposób to zrealizować, np. czy wystarczy załatwić tę sprawę drogą elektroniczną, czy działanie to jest możliwe jedynie tradycyjna drogą pisemną. Adwokat wskaże również kiedy można rozpocząć działalność.
Adwokat, który doskonale porusza się w zakresie prawa gospodarczego, będzie również w stanie poprowadzić sprawę mającą na celu wykluczenie wspólnika ze spółki, czy też postępowanie związane z odpowiedzialnością osób zarządzających danymi podmiotami gospodarczymi np. w przypadku upadłości lub likwidacji spółki o rozliczenia finansowe między jej wspólników.
Szukając adwokata cieszącym się dużym zaufaniem oraz kierującym się zasadami etyki, z pewnością pomoże, np. rekomendacja znajomych.