Adwokat rodzinny statystycznie ma nieco więcej pracy niż jego koledzy po fachu bowiem jest szeroki zakres spraw w jakich jest w stanie udzielać wsparcia prawnego. Należą do nich między innymi sprawy rozwodowe, sprawy o separację, ustalenie wysokości alimentów, ustanowienie rozdzielności pomiędzy małżonkami, spisanie i ustalenie zasad intercyzy przedmałżeńskiej, podział majątku pomiędzy małżonkami wraz z ustaniem wspólnoty majątkowej, ustalenie kontaktów dzieci z rodzicem nie mieszkającym już z nimi, prowadzą także sprawy dotyczące wyrażenia zgody na czynności nieco przekraczające zwykły zarząd, wspomaga także wszelkiego rodzaju sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi czyli sprawy o przyznanie władzy rodzicielskiej, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie.

Adwokat sprawy rodzinne orientacyjny cennik Warszawa lub Wrocław ( stawki są przykładowe dokładna cena zależy od kancelarii): rozwód lub unieważnienie małżeństwa 350-600 zł, dokument stwierdzający nieistnienia małżeństwa 200-300 zł, przysposobienie 180-380 zł, ustanowienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie) 100-220 zł.