Wielu mieszkańców Śląska cierpi z powodu szkód górniczych, za które odpowiedzialne są liczne okoliczne kopalnie. Mogą oni jednak ubiegać się o należne odszkodowanie, które ma na celu pokrycie poniesionych strat lub naprawę uszkodzeń i doprowadzenie budynku czy też gruntu do stanu sprzed uszkodzenia. W jakim terminie należy jednak złożyć wniosek o rekompensatę? Sprawdźmy, czy szkody górnicze ulegają przedawnieniu.

Czego dotyczą szkody górnicze?

Szkody górnicze wynikają z działalności kopalni, która powoduje ruchy górotworu i powstawanie wstrząsów. To z kolei doprowadza do osuwania się terenu, tworzenia zapadlisk lub wypiętrzeń na ziemi. Takie zmiany przekładają się na duże straty mieszkańców, które mogą dotyczyć uszkodzeń:

  • budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  • gruntów,
  • plonów.

Szkody górnicze w budynkach objawiają się przede wszystkim pękającymi ścianami, krzywą stolarką drzwiową i okienną, a także osłabieniem konstrukcji dachowych czy fundamentów. W przypadku gruntów mogą to być zalania lub przesuszenie terenu, a także znaczne pogorszenie jakości uprawianych roślin.

Przedawnienie szkód górniczych

Warto pamiętać, że wniosek o odszkodowanie za szkodę górniczą powinien zostać złożony jak najszybciej po zauważeniu usterki. Cały proces trwa bowiem bardzo długo, przez co powstałe uszkodzenia mogą się jeszcze bardziej nasilić, a ich naprawa będzie znacznie kosztowniejsza. Co więcej, szkody górnicze ulegają przedawnieniu.

Zgodnie z o32bowiązującą od 2012 roku ustawą dotyczącą Prawa Geologicznego i Górniczego roszczenia mogą być złożone w ciągu 5 lat od momentu, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o usterce. Wniosek złożony po tym czasie nie zostanie rozpatrzony, a Tobie nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie, nawet jeśli straty są bardzo duże.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za szkody górnicze?

Aby ubiegać się o odszkodowanie za szkodę górniczą, przede wszystkim powinieneś znaleźć kopalnię, która ją spowodowała. Do niej kierowany jest wniosek z roszczeniem i propozycją ugody. Poza zachowaniem odpowiedniego terminu musisz jednak spełnić jeszcze kilka warunków. Wśród nich duże znaczenie ma dokładny opis szkody, dlatego warto korzystać z pomocy specjalistów, takich jak Kompensata. Firmy tego typu analizują i udowadniają związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy usterkami a działalnością zakładu górniczego i skutecznie pomagają w uzyskaniu należnej rekompensaty.