O dotacje do założenia własnego przedsiębiorstwa mogą się starać jedynie te osoby, które spełniają określone warunki. W pierwszej kolejności trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Oczywiście rejestracja musi być dokonana w urzędzie pracy. O dotacje unijne nie mogą się ubiegać osoby które studiują na studiach dziennych. Mogą natomiast te osoby, które kontynuują naukę na studiach zaocznych. O dotacje nie mogą się ubiegać także te osoby, które prowadziły wcześniej własną działalność gospodarczą.

Chodzi tu głownie o niedaleką przeszłość, wynosząca maksymalnie rok. Osoby, które były zarejestrowane jako bezrobotne, przez okres dwunastu miesięcy i odmówiły przyjęcia pracy również mogą mieć trudności ze staraniem się o dofinansowanie. Dotacja jest przyznawana tylko jeden raz. Na pewno nie dostaną jej osoby, które już wcześniej otrzymały pomoc na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dlatego jeśli kiedyś otrzymaliśmy dotację ze środków publicznych na założenie własnej działalności, nie będziemy mogli się starać o dostanie jej drugi raz.