Podatnik zobowiązany jest do wykazania w podatkowym zeznaniu rocznym nie tylko przychody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenie i umowa o dzieło to umowy cywilnoprawne, z których przychody, także podlegają opodatkowaniu. Jak zatem rozliczyć umowę cywilnoprawną?

Pomimo, iż podatnicy coraz chętniej rozliczają PIT online, roczne zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nadal można składać w formie papierowej. Składając PIT online możne skorzystać z specjalnego programu do wypełniania rozliczeń rocznych. Profesjonalnym narzędziem do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jest aplikacja e-pity.

Umowa zlecenie – czy PIT zawsze obowiązuje

Podobnie jak w sytuacji umowy o pracę, obowiązkiem zleceniodawcy jest pełnienie funkcji płatnika względem zatrudnionej osoby i pobieranie zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pobrane podatki od umów cywilnoprawnych, tak z tytułu umowę o pracę, należy rozliczyć przy użyciu druku PIT 37.
Dochody uzyskane w ramach umowy cywilnoprawnej, zasadniczo opodatkowane są przy zastosowaniu tzw. zasad ogólnych. Należy zapamiętać, że PIT do umowy zlecenie powinien zawierać jedynie wynagrodzenie wyższe niż 200 zł. W przypadku niższych kwot, wypłata jest rozliczana w formie ryczałtu. Potrącony w trakcie roku, nie trzeba uwzględniać w rocznym zeznaniu PIT.

Czy umowę cywilnoprawną uwzględniać w PIT 37?

Zasada uzupełnienia rocznego zeznania PIT 37 w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne jest identyczna jak w przypadku umowy o pracę. Podstawowymi dokumentami, bez których prawidłowe wypełnienie formularza jest niemożliwe, są otrzymane do końca lutego informacje na druku PIT-11. To właśnie w tym dokumencie umieszczone są informacje na temat wartości osiągniętego w trakcie roku podatkowego przychodu, kosztów jego uzyskania, oraz zaliczek na podatek dochodowy, pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Gdy zatrudnienie na podstawie umów zlecenie lub o dzieło wystąpiło u kilku pracodawców w ciągu jednego roku podatkowego, rozliczana deklaracja PIT powinna zawierać informacje z PIT-11 od każdego zleceniodawcy. Brak któregokolwiek PIT-11 należy jak najprędzej wyjaśnić z płatnikiem, w celu uniknięcia problemów z fiskusem. Podatnik, który posiada wszystkie deklaracje PIT 11 może dokonać rozliczenia rocznego. Od sumy osiągniętego dochodu można odjąć właściwe ulgi oraz odliczenia, a ostateczna kwota wskaże niedopłatę lub nadpłatę podatku.
Zawarta umowa o dzieło, umowa zlecenie można zostać rozliczona elektronicznie. Dzięki temu procedurę tę można przeprowadzić bezpiecznie, wygodnie i szybko.