Nie każde słowo napisane w Internecie jest bezkarne, ponieważ niekiedy można kogoś w ten sposób obrazić lub po prostu znieważyć. Takie osoby mogą podać nas do sądu i założyć nam sprawę o naruszenie dóbr osobistych w Internecie. Takie sprawy rozpatrywane są bardzo poważnie, ponieważ jest to pierwsza przesłanka ku agresji, która doprowadzić może do bardzo poważnych konsekwencji. Nie można więc takich obraz bagatelizować, gdyż wtedy osoby wyzywające innych w Internecie poczują się bezkarne i zaczną robić to na zdecydowanie szerszą skalę. Takie zachowania należy ukrócić jak najszybciej, a konsekwencje prawne mogą się w tym przypadku okazać najbardziej skuteczne.

Ochrona dóbr osobistych obowiązuje każdą osobę, dlatego każdy ma prawo oczekiwać szacunku od drugiej osoby i wymagać go nawet w Internecie. To, że ktoś pozostaje tam do pewnego momentu anonimowy nie oznacza od razu tego, że może sobie pozwolić na agresywne zachowanie i wyzywanie innych osób. Każde wyzwisko niesie za sobą następstwa, jeśli osoba znieważona postara się o skierowanie sprawy o naruszenie dóbr osobistych do odpowiednich urzędów.