Czy to Warszawa czy inne miasto prawnik rozwód przeprowadza za nieco inną stawkę za swoją usługę. Jeżeli chodzi o Wrocław to stawki orientacyjne są nieco niższe niż w stolicy. Wszelakie koszty jakie są naliczane za przeprowadzenie sprawy rozwodowej w dużym stopniu uzależnione są od stopnia trudności danej sprawy, na który w dużym stopniu ma wpływ fakt czy rozwiązywane małżeństwo posiada małoletnie dzieci. Mało istotnym elementem wpływającym na opłatę za adwokata ma natomiast sytuacja rozdzielności majątkowej małżonków czy też fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze stron.

W przypadku rozdzielności majątkowej sprawa nawet jest nieco ułatwiona bowiem brak więzi ekonomiczno-gospodarczej stanowi jedną z przesłanek przemawiającą za rozwiązaniem związku małżeńskiego. Jedyną pewną opłatą jest kwota 600 zł, stanowiąca opłatę za wniesienie sprawy rozwodowej do sądu. W przypadku kiedy małżonkowie wnoszą o nieorzekanie o winie w sprawie wówczas zostaje zwrócona połowa sumy powodowi. Za podział majątku wniesiona powinna być dodatkowa opłata w wysokości 300 zł w przypadku zgodnego podziału w przeciwnym razie koszt ten wzrośnie do 1000 zł.