Obsługa prawna firm obejmuje długotrwałą lub jednorazową pomoc prawną ze strony kancelarii. Obsługa prawna spółek to także pomoc w wyborze optymalnych sposobów prowadzenia wybranej formy działalności gospodarczej. Niech za przykład współpracy przedsiębiorstw z kancelariami posłuży przykład jednej z nich z miasta Poznań. Prawnicy wspierają przedsiębiorców w opracowywaniu całkowitej dokumentacji spółki, w razie potrzeby podejmują się również jej reprezentacji przed organami zajmującymi się rejestracją – między innymi chodzi tu o załatwienie spraw formalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspomagają opracowywanie niezbędnych dla prowadzenia korporacji dokumentacji ( np. statutów, umów, spółek, aktów założycielskich, wszelkiego rodzaju regulaminów, umów regulujących zasady współpracy wszystkich wspólników i pracowników). Kancelarie pomagają przedsiębiorcy również przy szczegółowej analizie sytuacji prawnej w jakiej znajduje się dana spółka ( w skład tej analizy wchodzi między innymi tworzenie lub poprawa umów, wynagrodzeń). Zajmują się również całą masą innych spraw które nieodłącznie związane są z funkcjonowaniem danej spółki.