Za błąd lekarski odszkodowanie należy się każdej osobie, która w wyniku pomyłki personelu odniosła poważny, nie do zniwelowania uszczerbek na zdrowiu. Za odszkodowanie w takim wypadku uważać można całość pieniężnej kwoty, jakiej ofiara błędu domaga się nie tylko od szpitala, ale również od ubezpieczyciela. W skład odszkodowania można również wliczyć dożywotnią rentę, jeżeli w wyniku lekarskiej pomyłki dana osoba na zawsze utraciła zdolność do pracy lub w ogóle do samodzielnego egzystowania. Ubezpieczyciele bardzo często wyliczają je co do grosza z pewnych ogólnych wzorów matematycznych określająca wysokości należnej stawki.

W skład całej sumy włączony jest koszt leczenia, zakup sprzętu medycznego ( np. wózka inwalidzkiego, specjalistycznego łóżka), zagranicznych operacji nie refundowanych przez NFZ czy też rehabilitacji lub innych kosztów jakie ofiara ponosi z własnej kieszeni by móc powrócić do zdrowia. Pod odszkodowanie można również podliczyć zakup nowego samochodu czy remont mieszkania jeżeli musieliśmy przystosować je do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Niestety na to wszystko potrzebne są faktury, aby urzeczywistnić poniesione koszty.