Czym zajmuje się kancelaria patentowa?

Rzecznik patentowy to pomoc prawna w sprawach dotyczących prawa własności przemysłowej, a także w sytuacjach zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kancelaria patentowa, w której pracuje rzecznik staje się pełnomocnikiem w postępowaniach dążących do uzyskania ochrony na przykład przed Urzędem Patentowym lub Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Pomaga też w sprawach, które zmierzają do egzekwowania ochrony. Rzecznik patentowy jest osobą z prawniczym, bądź technicznym wykształceniem umożliwiającym mu udzielanie profesjonalnej pomocy w sprawach własności przemysłowej, głównie dotyczącej wszelkich wynalazków, znaków towarowych, czy też wzorów przemysłowych. Każdy rzecznik patentowy musi znać się zatem na prawie autorskim, a także na nieuczciwej konkurencji. Jego rolą jest...

Czytaj więcej