Poruszanie się w ruchu drogowym jest za równo dla pieszych jak i dla kierowców regulowane przepisami prawa. Często nieznajomość tych przepisów może prowadzić do przykrych zdarzeń, na przykład do wypadków. Szczególnie na edukowanie powinni postawić ludzie często przemieszczający się pieszo. Prawda jest taka, iż bardzo rzadko dochodzi do wypadku z udziałem pieszego, bez jego dużego wkładu w to zdarzenie.

Pieszy w ruchu drogowym powinni zachowywać szczególną ostrożność, myśleć podczas przemieszczania się, a także stosować się do jasno określonych zasad:
– Pieszy powinien korzystać z chodnika, pobocza lub miejsc specjalnie wyznaczonych do przemieszczania się pieszo.
– Idący w miejscach bez chodników, pieszy powinien zawsze ustępować pierwszeństwa pojazdom, ponieważ jezdnia nie jest miejscem przeznaczonym do użytku pieszych, poza strefą zamieszkania.
– Pieszy zobowiązany jest do znajomości zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i robienia tego w sposób ostrożny.
– Pieszy powinien być wyposażony w elementy odblaskowe, w przypadku kiedy to przemieszcza się po zmroku i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż nie będzie widoczny na drodze.