Jak rozliczyć umowę cywilnoprawną?

Podatnik zobowiązany jest do wykazania w podatkowym zeznaniu rocznym nie tylko przychody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenie i umowa o dzieło to umowy cywilnoprawne, z których przychody, także podlegają opodatkowaniu. Jak zatem rozliczyć umowę cywilnoprawną? Pomimo, iż podatnicy coraz chętniej rozliczają PIT online, roczne zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nadal można składać w formie papierowej. Składając PIT online możne skorzystać z specjalnego programu do wypełniania rozliczeń rocznych. Profesjonalnym narzędziem do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jest aplikacja e-pity. Umowa zlecenie – czy PIT zawsze obowiązuje Podobnie jak w sytuacji umowy o...

Czytaj więcej