Jeżeli otrzymamy patent europejski ciąży na nas obowiązek złożenia tłumaczenia patentu europejskiego na rodzimy język polski. Tłumaczenie należy składać do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki takiemu zabiegowi patenty europejskie są zdecydowanie lepiej chronione przed jakimkolwiek kopiowaniem w naszym kraju. Warto jednak wiedzieć że na złożenie tego typu dokumentów właściciel patentu ma nie więcej niż 3 miesiące od dnia jego oficjalnego otrzymania.

Obowiązkowo tłumaczenie powinno zawierać wszystkie rysunki, zastrzeżenia patentowe oraz dokładny opis wynalazku. Dodatkowo osoba uprawniona do danego patentu zobowiązana jest do wniesienia opłaty za publikację tłumaczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania listownego wezwania do zapłaty. Wysokość opłat jest z góry ustalona. Cennik opracowany jest w nawiązaniu do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z roku 2001 w sprawie rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Przykład: jeżeli tłumaczenie patentu wynosi maksymalnie 10 stron wówczas opłata wyniesie 90 złotych. Każda następna strona to opłata 10 zł za każdą.