Polskie prawo kwotę wolną od podatku definiuje jako dochód poszczególnej jednostki (osoby fizycznej, firmy) osiągnięty w danym roku nie podlegający jakiemukolwiek opodatkowaniu. To jest definicja specjalistyczna. Najprościej mówiąc jeżeli nie osiągniemy dochodu x w danym roku wówczas nie musimy płacić podatku Urzędowi Skarbowemu, a jeżeli już jest zapłacony podlega całkowitemu zwrotowi podatnikowi. Zwolnienie z opłat to nie jest to samo co zwolnienie ze składania rocznego zeznania PIT właściwym organom. Jest to obowiązek każdego obywatela, nie wykonywanie go jest urzędowo ścinane.

Kwota wolna od podatku funkcjonuje od 1992 roku wówczas zwolniony z opłat był dochód w wysokości 4 320 000 zł ( po denominacji jest to kwota 432 zł). Kwota ta od momentu wprowadzenia systematycznie co rok wzrasta – czasem o mniejszą kwotę niekiedy o większą. W ostatnim czasie przepisy dotyczące zwolnień z podatku, bowiem od niedawna nie jest ona jednakowa dla wszystkich, ale zależy od osiągniętego dochodu. Przykład: jeżeli dana osoba w roku poprzedzającym nie osiągnęła dochodu wyższego niż 6 600 zł wówczas kwota zmniejszająca podatek (podlegająca zwrotowi) wynosi niespełna 1200 zł.