Sprawy na skutek odszkodowania za błędy medyczne, to jedne z najbardziej skomplikowanych w dziedzinie odszkodowań. Zdarzenie medyczne musi zostać udokumentowane. Różnice pomiędzy błędem medycznym a utratą życia lub zdrowia przez ofiarę powoduje, że poszkodowany powinien mieć dużo cierpliwości i wiedzy, aby otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny.

Błędy medyczne — co zrobić, będąc ofiarą błędu medycznego?

W postępowaniu ważna jest zebrana dokumentacja i opinia biegłego. Właściwie na każdym etapie postępowania mogą pojawić się pewne komplikacje. Gdy chcemy przyspieszyć sprawę otrzymania odszkodowania za błąd medyczny, polecane jest zwrócenie się o pomoc do rzetelnej i dobrej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w tego typu sprawach, np. adwokat bolesławiec. Dobry adwokat zajmie się także innymi sprawami, takimi jak windykacja wierzytelności.

Za błąd medyczny uznaje się  też zaniechanie działania lub zawinione postępowanie ratownika medycznego, lekarza, położnej, pielęgniarki, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, sprzeczne z wiedzą medyczną i zasadami, które powoduje szkodę pacjenta, np. zakażenie, uszkodzenie ciała, śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. Błędy medyczne pojawiają się coraz częściej w branży medycznej. Nie tylko powodują pacjentom krzywdę emocjonalną i fizyczną, ale mogą również powodować straty finansowe. Aby poszkodowani błędów medycznych otrzymały odpowiednie odszkodowanie, ważne jest zrozumienie przyczyn, skutków i konsekwencji prawnych takich błędów.

Skutek błędu medycznego, uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia — czym jest?

Kwoty, jakie są do wypłacenia w związku z błędem medycznym czy lekarskim, mogą iść nawet w setki tysięcy złotych. Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają dochodzenie należnych świadczeń pieniężnych. Odszkodowania za błędy medyczne w szczególności dotyczą to sytuacji, kiedy: w wyniku błędu medycznego pacjent zmarł, w ciele pacjenta po operacji pozostały instrumenty medyczne, omyłkowo wycięto lub uszkodzono narząd wewnętrzny, lub leczenie poskutkowało ciężkimi powikłaniami zdrowotnymi. W wyniku powyższych możliwe jest uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.  Zamiarem odszkodowania za błąd lekarski lub medyczny jest rekompensata strat poniesionych przez pacjenta. Zadośćuczynienie za błąd medyczny lub lekarski jest jednorazowym świadczeniem rekompensacyjnym. Kwota ustalana jest indywidualnie i zależy (m.in. od czasu trwania i bolesności leczenia, wieku poszkodowanego, trwałości skutków błędu lekarskiego lub medycznego).