Wiele osób poniżej 26 roku życia szuka pracy, w której będzie mogło się realizować i stawiać pierwsze kroki w swoim przyszłym zawodzie. Dla pracodawcy taki pracownik to również cenna pomoc, a przy tym koszty zatrudnienia sią niższe niż w przypadku pracownika, który utracił status ucznia lub studenta. W tym artykule zostaną omówione korzyści wynikające z zatrudnienia młodych pracowników, a także obowiązki, jakie muszą spełniać pracodawcy, którzy chcą zatrudniać uczniów oraz studentów poniżej 26 roku życia.

1. Dlaczego umowa zlecenie ze studentem jest inna jeśli student nie przekroczy 26 roku życia?

2. Kim jest student lub uczeń na umowie zlecenie w świetle prawa?

3. Dlaczego warto zatrudniać studentów?

Dlaczego umowa zlecenie ze studentem jest inna jeśli student nie przekroczy 26 roku życia?

Według najnowszych przepisów prawa status studenta i wiek poniżej 26 roku życia daje wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Uczniowie liceum, technikum oraz studenci nie mają obowiązku odprowadzania składek zus, czyli nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowemu. Ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne są dobrowolne.

Co więcej, pracodawca może podpisać z takimi pracownikami kilka rodzajów umów: umowy zlecenia, umowy agencyjne oraz inne umowy zgodnie z kodeksem cywilnym. Umowy zlecenia ze studentem są bardzo korzystne, ponieważ wynagrodzenia zleceniobiorcy są dużo wyższe niż w przypadku tradycyjnej umowy o pracę. Co więcej, student może również skorzystać z zwolnienia podatkowego, które również podnosi jego/jej wynagrodzenie.

Kim jest student lub uczeń na umowie zlecenie w świetle prawa?

Według prawa studentem jest osoba, która jest na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach licencjackich. Student musi dostarczyć zaświadczenie o statusie studenta zanim umowa zlecenie ze studentem zostanie podpisana. Osoba, która posiada preferencyjne warunki rozliczenia z ZUS oraz US może również uczęszczać do szkoły ponad licealnej i posiadać status ucznia. Pracownik również ma obowiązek poinformować pracodawcę jeśli zostanie skreślony z listy studentów, a także o utracie statusu studenta z innych powodów.

Dlaczego warto zatrudniać studentów?

Brak obowiązku opłacania składek ZUS oraz obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego nie są jedynymi zaletami zatrudniania studentów. Młodzi ludzie powinni mieć szansę wykazać się w nowej pracy oraz nabyć niezbędnego doświadczenia.