Kontrakty terminowe mogą się kojarzyć głównie z wytworami współczesnej ekonomii. Są jednak historyczne dowody na to, że były już zawiązywane w XVII-wiecznej Japonii lub nawet wcześniej – w Chinach. A na czym tak naprawdę polegają?

Kontrakty terminowe i Forex. Czym są kontrakty terminowe?

Według najprostszych definicji transakcje terminowe to forma umowy między nabywcą a sprzedawcą, na mocy której nabywca zobowiązuje się do zakupu, a sprzedawca do sprzedaży w konkretnym terminie, w przyszłości, na z góry określonych w umowie warunkach. Przedmiotem takich działań mogą być m. in.: waluty, obligacje skarbowe, spółki giełdowe itp. Nie jest to wytwór całkiem nowy również na polskim rynku, gdyż na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych kontrakty terminowe są notowane już od 1998 roku.

kontrakty terminowe bossa

Jak zostało wcześniej pobieżnie nadmienione kontrakty terminowe i Forex są ze sobą powiązane, operując na walutach. Podobnie rzecz się ma w przypadku związku: kontrakty terminowe Bossa. Do tego rodzaju umów są zaliczane między innymi kontrakty typu futures, których przykładem mogą być kontrakty walutowe (instrument bazowy to kursy walut) lub indeksowe (instrument bazowy to indeksy giełdowe). Istnieje szerokie spektrum publikacji, które w przystępny sposób tłumaczą mechanizmy tego typu umów początkującym traderom.