Średnia krocząca to prosty i przydatny wskaźnik, który może nie tylko służyć do badania trendów na rynku, ale w znaczący sposób może pomóc przy inwestowaniu na giełdach walutowych.

Średnia krocząca Forex– trochę teorii

Jak sama nazwa wskazuje średnia krocząca jest to wartość średnia danych jakiegoś zbioru (w przypadku rynków walutowych mogą być to np. średnie ceny zamknięcia) podawana dla konkretnego przedziału czasu, który nie jest wartością stałą, a przesuwa się w czasie, np. średnia krocząca 5-dniowa będzie dotyczyć średnich cen zamknięcia z ostatnich 5 dni.

grupa forex Rzeszów – Jak wykorzystać wiedzę w praktyce?

Jeśli chcemy chcemy sprawdzić, czy opanowaliśmy teorię i średnie kroczące Forex może być idealnym miejscem do działania przy transakcjach walutowych. Doświadczeni traderzy, jak choćby ci, których zrzesza grupa Forex Rzeszów, wykorzystują różne strategie związane z analizą wykresów średnich. Najczęściej można z nich wyczytać kiedy przeprowadzić zakup lub sprzedaż.

Najprostszą metodą jest analiza jednej średniej, gdzie jak zostało to wcześniej powiedziane dostajemy sygnały o zakupie lub sprzedaży – w momencie, gdy cena zamknięcia przecina średnią od dołu (należy kupować) lub kiedy przecina od góry (należy sprzedawać).
Wykorzystuje się również techniki analizy dwóch średnich kroczących (różny okres czasu, np. 5 i 20-dniowa). Analogicznie do poprzedniego przykładu, gdy średnia 5-dniowa przecina od dołu 20-dniową jest to sygnał do zakupu, a gdy od góry – do sprzedaży.

Dodatkowo można analizować większe ilości średnich lub tzw. kanały średnich.

Pomimo wielu korzyści warto jednak przypomnieć, że średnie kroczące sprawdzą się, gdy na rynku mocno zarysowuje się konkretny trend. W innych przypadkach stosowanie ich przy transakcjach, może być obarczone sporym ryzykiem.