Detektyw może zebrać informacje i dane, które pomogą znaleźć zaginioną osobę, zweryfikować przedstawioną wersję wydarzeń lub udowodnić zdradę. Często materiał uzyskany przez profesjonalistę to podstawa do uzyskania odpowiedzi na intrygujące pytanie. Za takie usługi detektyw pobiera wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest indywidualnie. Jednak obserwuje się pewne prawidłowości w wycenie. Zobacz, ile mniej więcej kosztuje praca detektywa!

Jak detektyw oblicza koszt swoich usług?

Każde zlecenie detektywistyczne jest inne, ponieważ dotyczy konkretnej sprawy. Większość biur detektywistycznych, np. firma ochroniarska Gabor Security ustala ceny indywidualnie, w zależności od rodzaju zlecenia. W wartość usług wchodzą koszty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wydatki ponoszone na działalność operacyjną detektywów. Ostateczna cena zależy od liczby godzin poświęconych pracy detektywa (stawka godzinowa wynosi zwykle około 150 zł) oraz od stopnia skomplikowania zlecenia.

Od czego zależy cena usług detektywistycznych?

Usługi detektywistyczne składają się m.in. z ustalania miejsca pracy danej osoby, miejsca jej pobytu lub zameldowania, pewnych szczegółów z życia towarzyskiego itd. Cena zależy przede wszystkim od rodzaju zadania oraz obszaru poszukiwania informacji. Wynika to z konieczności ponoszenia przez detektywa kosztów kamuflażu i transportu, a także zastosowanych technik i metod. Jest to także związane z kosztem użytych sprzętów, np. urządzeń służących do nagrywania filmów, rozmów oraz do sporządzania dokumentacji fotograficznej.

Za co detektyw pobiera wynagrodzenie?

Po wykonaniu usługi detektyw dostarcza sprawozdanie ze swojej pracy. Zawiera ono szczegółową dokumentację wraz z załączonym materiałem dowodowym w postaci zdjęć i nagrań obserwowanych osób. Czynności wpływające na wysokość wynagrodzenia są jasno określone i udokumentowane. W ten sposób powstaje rachunek, którego wysokość wynika przede wszystkim z czasu poświęconego na zebranie materiału. W związku z dużym zróżnicowaniem zadań i trudnym do określenia stopniem skomplikowania działań detektywa wycena nie jest prosta. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana po zebraniu wstępnych informacji dotyczących zlecenia i zwykle przybiera formę stawki godzinowej.