Sądy bardzo często rozstrzygają rozwód z orzekaniem o winie. Chyba że małżonkowie wyraźnie zaznaczą iż nie chcą kończyć sprawy w ten właśnie sposób wówczas sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie, który jest zdecydowanie szybszy i łatwiejszy z przeprowadzeniu. Co natomiast można uznać za winę współmałżonka obciążającą go winą za rozpad związku? Otóż z punktu widzenia procesu sądowego są to: zdrada, groźby, odmowa współżycia, porzucenie współmałżonka bez powodu nie uprzedzając go o tym, alkoholizm i narkomania, agresja. Wyjątek stanowią sytuację gdy małżonek nie jest świadomy swojej winy ze względu np. na chorobę.

Wina musi być udowodniona. Za dowód uznać można zeznania świadków, dokumenty, szpitalną obdukcje, raporty policyjne. Sprawy w których obu stronom zależy na orzeczeniu winy niekiedy z braku wiarygodnych dowodów mogą trwać długie lata. Dlatego adwokaci bardzo często w pierwszej kolejności starają się wywalczyć porozumienie i tym samym ugodę pomiędzy swoimi klientami. Jeżeli to się nie uda pozostaje batalia sądowa. Polskie prawo zezwala stronie niewinnej domagania się alimentów od małżonka uznanego za winnego rozpadu małżeństwa.