Jeszcze kila lat wstecz prawo upadłościowe było ściśle powiązane z prawem naprawczym jednak już od ponad roku nie jest to z żaden sposób ze sobą powiązane. Mimo tego rozdzielenia w przypadku tego pierwszego zasady z ustawy opublikowanej 28 lutego 2003 roku w większej części aktualne są do dnia dzisiejszego. Jeżeli chcielibyśmy zagłębić się dokładniej w ustawę mówiącą o prawie upadłościowym czeka nas sporo czytania bowiem całość podzielona jest na 6 części, każda dotyczy innej sprawy.

Te części to: przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach ( ta część dodatkowo podzielona jest jeszcze na 10 tytułów), przepisy z międzynarodowego prawa upadłościowego ( tu dodatkowo mamy jeszcze 5 podtytułów), odrębne postępowanie upadłościowe ( podzielone na 5 tytułów), postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością ( ten zapis wraz z rozpoczęciem roku 2016 jest już nieaktualny), ostatnią część stanowią przepisy karne oraz zmiany w obowiązujących przepisach (tak zwane przepisy przejściowe i przepisy końcowe). Co najważniejsze ustawa ta chroni wierzycieli przed dłużnikami oraz ułatwia im ściągnięcie należnych pieniędzy. Statystycznie Warszawa korzysta z prawa upadłościowego nieco częściej niż Wrocław.

tagi:

prawo upadłościowe Wrocław

prawo upadłościowe Warszawa