Szkoła to czas, który wnosi wiele do życia każdego młodego człowieka. Jedną z najważniejszych korzyści jest uczestnictwo w życiu społeczeństwa. Bycie częścią klasy i całej szkoły jest pierwszym etapem życia w większej społeczności, dla której można coś zrobić i być jednym z jej elementów. Pełnienie określonych ról społecznych jest nieodłącznym elementem codziennego życia, dlatego już w szkole warto wyciągać tego typu wnioski. Umiejętność komunikacji z drugim człowiekiem, a nawet walka o własne przekonania, pozwala zyskać pewność siebie i dążyć do własnych pragnień. Zdobywanie przyjaciół jest również bardzo istotne, ponieważ nie raz zdarza się, że szkolne znajomości i przyjaźnie pozostają trwałe na bardzo długie lata dorosłego życia. Akceptacja i bycie częścią większej grup rówieśniczej ma szczególnie ważne miejsce w prawidłowym rozwoju młodych osób, które na tym często opierają własną samoakceptację oraz pewność siebie.

Inne umiejętności

Oprócz uczestnictwa w życiu klasowym oraz szkolnym, warto wynieść z tego okresu również inne umiejętności. Jedną z ważniejszych jest z pewnością umiejętność pisania. Ucząc się jak napisać referat przeważnie uczniowie nie widzą w tym żadnej korzyści. Jednak prawda jest taka, że umiejętność zgrabnego formułowania swoich myśli oraz argumentów bardzo przydaje się także w dorosłym życiu. Wiedza na temat tworzenia argumentów popartych odpowiednimi informacjami przydaje się w wielu zawodach i pozwala osiągać lepsze wyniki. Między innymi pisanie maili, raportów oraz wszelkiego rodzaju sprawozdań, opiera się na wiedzy oraz umiejętnościach zdobytych jeszcze w czasach szkolnych. Poza pisaniem, ważne jest także prawidłowe wypowiadanie się. Choć wielu uczniów nie lubi tego elementu zajęć szkolnych, to właśnie wypowiadanie się na forum klasy, a czasem także i całej szkoły, pozwala zdobyć pewność siebie i umiejętność przemawiania przed przyszłymi współpracownikami lub szefami. Wypowiedzi ustne powinny być poprawne stylistycznie i mieć odpowiednią składnię, dzięki której będą zrozumiałe dla słuchaczy.